SK  |  EN  |  DE  |

profil

Mgr. Roman Vaško

Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Právna prax: 15 rokov
Odborné zameranie / prax: obchodné právo, právo nehnuteľností, vymáhanie pohľadávok, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, finančné pravo, zastupovanie pred ústavným sudom

Jazyky: slovenský, nemecký, ruský, poľský
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave