SK  |  EN  |  DE  |

úvod

Podtatranská advokátska kancelária sídli v Poprade a ponúka pre svojich klientov komplexné právne a poradenské služby v Slovenskej republike ako i právne služby pre zahraničnú klientelu.

Pri poskytovaní právneho poradenstva kladieme doraz na:
  • osobný a individuálny prístup v závislosti od potrieb klienta
  • pravidelnú informovanosť klienta o stave a ďalších prípadných možných riešeniach problému
  • flexibilita a maximálna dostupnosť právnych služieb aj mimo pracovných dní

Podtatranská advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo v slovenskom a nemeckom jazyku a zastupovanie pri riešení právnych problémov na celom území Slovenskej republiky.